Antidepresan Olarak Ketaminin

Paylaş

Antidepresan Olarak Ketaminin

Ketaminin anti depresan ilaç olarak kullanılır. Antidepresan olarak kullanım alanı yaygınlaşan bu ilaç üzerinde yapılan araştırmalara değineceğiz ve bu ilacın etkileri ve yan etkileri üzerinde bilgiler vereceğiz. Son on yılda yapılan araştırma ve deneylere bakıldığında hastalara ketamin’in intravenöz uygulandığında ilacın hızlı fakat kısa süreli antidepresan etkilere sahip olduğunu gösterdi. Bu etki çoğu zaman tedavi saatleri içinde fark edilir ve genellikle yaklaşık bir hafta içinde geçer. Halihazırdaki FDA onaylı antidepresanların çalışması birkaç hafta alıyor. Ketaminin bu kadar hızlı çalışması antidepresan özelliklerin altında yatan mekanizmaları aydınlatan yeni araştırmalara yol açmıştır. Ketamin zaten bir anestezik olarak kullanılmak üzere FDA tarafından onaylanmıştır. Anestezi için kullanılan dozlar tedavi amacıyla incelenmektedir oldukça daha yüksek depresyonda dozlar arttırılmaktadır . Ketamin’in, dissosiyasyon (vücut dışı deneyimler gibi), halüsinasyonlar, sanrılar ve ajitasyon da dahil olmak üzere bir dizi yan etkiler doz aşımında ortaya çıkar. Ayrıca Ketaminin bilişsel bozukluklara neden olabilir

Ketaminin Anti Depresan

Ketamin şimdiden FDA tarafından onaylandığından, hekimler bunu özel olarak onaylanmış koşullar dışında reçete edebilirler. İlaçların böyle etiket dışı koşullar için kullanılması nadir değildir. Çoğu hasta, depresyon için konvansiyonel tedavilere yanıt vermez ve yeni tedaviler için umut bulunmaz. Bununla birlikte, ketamin’in kısa vadeli yararlarını sürdürecek yöntemlerin bulunmasında hekimlere rehberlik edecek çok az kanıt var. Bu bilgi eksikliği, ilacın tekrarlanan idarelerinin kullanımına kadar uzanır. Ayrıca, ketamin’in kısa süreli ve tekrar tekrar kullanılması ile potansiyel olarak önemli yan etkiler vardır. Bu endişelere rağmen, tedaviye dirençli depresyondan muzdarip kişilere ketamini vermeye istekli hekim sayısı artmaktadır. Aslında,Araştırma Komisyonu tarafından Novel Biomarker ve Tedaviler Konseyi tarafından yayınlanan yakın tarihli bir bildiriye göre, depresyon tedavisinde ketaminin kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Bu görev gücü, klinisyenlerin tedavi için risk-fayda oranını daha iyi değerlendirmek için ketamini uygulamadan önce bir kişinin geçmişteki psikiyatrik ve tıbbi öyküsünü kapsamlı bir şekilde incelemelerini önerir. Örneğin, istismar için potansiyel göz önüne alındığında, madde kullanma bozuklukları öyküsü olan hastalar bu kez ketamin kullanım bozukluğu geliştirme riski altında olabilir. İntravenöz ketamin uygulamasının akut etkileri nedeniyle, infüzyon sırasında ve sonrasında hastanın fiziksel ve zihinsel durumunu izlemeyi ve kardiyovasküler veya solunum yolu komplikasyonlarını gidermek için prosedürlere sahip olmak gerekir. Klinisyenler şiddetli ajitasyon da dahil olmak üzere davranış değişiklikleri gösteren hastaları yönetmenin yollarını iyi bilmelidir. Mevcut depresif semptomların dikkatli bir şekilde belgelenmesi ve semptomların zamanla yakından izlenmesi de gerekir

Ek olarak, tekrarlanan tedaviyi takiben ketaminin potansiyel yan etkilerini gözden geçirmek ve ketamin tekrar tekrar kullanıldığında kognitif bozukluk, idrar yapmada zorluk ve madde kullanımı değerlendirmelerinin dikkate alınması önerilir. Depresyon tedavisinde ketaminin tekrar tekrar kullanılmasının etkilerine değinen az sayıda veri bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bazı hekimler, oral alım, burun içi inhalasyon ve kas içi enjeksiyon da dahil olmak üzere uygulamak için alternatif yollar kullanmaktadır. Bu diğer uygulama yöntemlerinin etkinliği veya ilişkili akut ve uzun vadeli yan etkiler hakkında çok sınırlı veri vardır. Önemli bir nokta, konsensüs bildirimi, psikiyatrik endikasyonlar için ketaminin devam eden sistematik çalışmalarına olan ihtiyacı vurgulamakta ve psikiyatristlerin hastaları bu araştırmalara kaydetmeleri yönünde çağrıda bulunmaktadır ayrıca ketamin ile tedavi edilen hastaların ulusal kayıtları istenmektedir böylece kullanımı, yararları ve komplikasyonları daha etkin ve kapsamlı olarak değerlendirilebilir. Ketamin ve ketamin benzeri ilaçların üzerinde önemli araştırmaları yapılmaktadır. Bu çeşitli ilaçların akut ve uzun süreli kullanımı hakkında daha fazla bilgi gelecek birkaç yıl içinde kullanıma açılacaktır. Klinik ortamda depresyon için ketamin kullanımı ile ilgili daha kesin öneriler bu çalışmaların tamamlanmasını beklemek zorundadır.

Ketaminin, Anti Depresan, depresyon ilaçları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir