Beden Dili Nedir ? | Beden Dilinin Psikolojideki Yeri !

manipülasyon

Paylaş

Bildiğimiz gibi birçok insanın yaşam biçimi ve olmazsa olmazı haline gelmiş olan ,kimi zaman kasıtlı ve yerinde kullanılan kimi zaman ise tamamen istemsiz olarak kullandığımız beden dili , insan psikolojisi ve iletişimde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki ya yanlış kullandığımız bir beden dili etkileşimi yanlış anlaşılmamıza sebebiyet veriyorsa ? Bu makalemizde sizlere Beden dilimizi iletişim esnasında en mağkul ve anlaşılır biçimde nasıl kullanmamız gerektiğini, insan psikolojisini nasıl etkilediğini ve bize sağladığı avantaj,dez avantajlardan bahsedeceğim.

İnsan psikolojisi : oldukça karmaşık ve yine insan zihni tarafından çözümlenmesi oldukça zor olan bir yapıdır. Bu yapı çeşitli nedenlere bağlı olarak karmaşık düşünce ve olayların içerisine girebilmekte ve zaman zaman diğer insanlar ile yaşaması güç olabilmektedir. Ayrıca insan zihnini çözümlemek adına günümüzde birçok kişi gizemli çalışmalar yürütmüş ve okurları ile bunları kitap ve diğer yayın organlarından da paylaşmaktadır. İnsan psikolojisi birçok konuya farklı olarak yaklaşmakta ve bu yaklaşım da kişiden kişiye değişiklik göstermektedir.manipülasyon1-e1368702078777

İnsan psikolojisi üzerinde oldukça büyük bir yeri olan Beden dili birçok kişi tarafından zorunlu olarak iletişim için , bir takım kişiler için ise sadece kendini daha iyi ifade edebilmek adına görsellik için kullanılmakta olan bir şeydir. Beden dilinin tarihi ise 20. yüzyıla dayanmaktadır. İlgili asır üzerinde gerek halk arasında gerekse akademik alanda oldukça büyük gelişmeler göstermekte olan beden dili günümüzde ise üniversitelerde eğitimi verilmek ile birlikte işitme engeli bulunmakta olan kişilere de bir takım merkezlerde öğretimi olmaktadır. İnsanlar aralarında iletişim kurarlarken dillerinden süzülenler karşısındaki bireyin kulaklarına hitap ederken, el ve mimikler ise karşıdaki bireyin gözlerine hitap etmektedir. Beden dili, el ve mimiklerin kullanımı dinleyici kişinin zihnini çalıştırmakta ve zihninde anlatılan olay ile ilgili bir takım objelerin canlanmasın�� da sağlamaktadır. Böylece kişi olay ile ilgili hiçbir bilgiye sahip olmasa bile dinlemiş olduğu olay hakkında bir takım öngörüye sahip olmakta ve kişiyi daha iyi anlamaktadır.

İnsan psikolojisi ile ilgilenmekte olan ve insan zihni üzerine bir takım ilgileri bulunan kişilere göre anlatılmak istenen olay veya obje konuşarak oldukça düşük oranlarda karşıya anlatılması mümkünken beden dilinin de kullanılması ile birlikte anlatılmak istenen olay veya objenin karşı bireyin zihninde canlanma oranı oldukça yükselebilmektedir.

Ayrıca beden dilini kullanırken karşımızdaki insanları aşağılamamalı ve asla onları incitecek hareketlerde bulunmamalıyız. Beden dilini en etkili bir şekilde kullanmak için ise gözlerimizi karşımızdaki kişinin gözlerinin içine bakarak başlamalı ve karşımızdaki insanı gözlerimiz ile konuyu dinler bir vaziyetin içine sokmalıyız. Göz teması kurulduktan sonra karşımızdaki insanın zihni tamamen bize odaklanacak ve bizi dinleyecektir, aynı şekilde bizde konuyu daha iyi ve detaylı bir şekilde anlatacağız.r

İnsan psikolojisi, farklı bireyler ile temas kurdukça ve bir takım konuları konuştukça aydınlanmakta ve gelişmektedir. Dünya üzerinde en gelişmiş yapıya sahip olan insan psikolojisi ve beyni birçok konuda bilgiye sahip olmak ile birlikte bilgi birikimi ile sorunları çözmektedir. Yine insan psikolojisi ve zihninin bir ürünü olan beden dili de oldukça detaylı bir konu olmaktadır. Beden dilini kullanırken yapılması ve yapılmaktan kaçınılması gereken konular bulunmaktadır.

 

Beden dili kullanımı sırasında; Aşırı göz temaslarından kaçınılmalı, eller arkaya ve öne bağlanmamalı, aksesuarlar ile oynanmamalı, rahat olunmamalı, anlatılan konu ile ilgili betimlemeler yapılmalıdır.  Ayrıca anlatılan konular ile ilgili karşısındaki kişiyi bilgilendirmeli, sadece kendisi değil karşısındakini de dinlemeli ve dinlediği sırada el hareketlerini fazla kullanmamalı, karşısındakini dinlerken de göz temasını kurmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir