Cinler Ne Yer Ne İçer

İçinde yaşadığımız ya da bize görünen kaba fiziksel evrenin bir de manevi boyutu vardır. Bazıları buna astral boyut da derler

Paylaş

Cinler Ne Yer Ne İçer

İçinde yaşadığımız ya da bize görünen kaba fiziksel evrenin bir de manevi boyutu vardır. Bazıları buna astral boyut da derler. Bu boyutta bazı cin-ruh gibi varlıkların farklı kademelerde yaşadığı bilinmektedir ancak bilimsel olarak ispatlanamamaktadır. Cinlerin boyutu ile ruhların boyutu birbirinden farklı olmasına rağmen, referans noktası olarak fiziksel evreni ele aldığımızda bize sadece bilinmeyen astral evrenler olarak görünür veya bu şekilde sezeriz. Bir takım cinler dünyada algısı açık ve o frekansı tutturabilen kişilerle irtibat kurmuşlardır. Yani bu varlıklar fiziksel evrene sızabilirler.  Aynı şekilde insanlar da astral boyuta sızabilir. Bunun için algısı sezgisi açık bir medyum olmak yeterlidir. Eğer kişi medyum değilse, medyumun frekansına girebilmek için bazı uygulamalar yapabilir. Bazı özel dualar okuyabilir. (Bknz: Mustafa İloğlu / Gizli ilimler ansiklopedisi) Ya da bazı yogik uygulamalarla da o frekansa girebilir. Dünya ile ilgili duyular, irtibat esnasında kapalıdır. Kişinin bedeni dünyada iken tüm varlığı astrale odaklı olabilir. Cinler ya da cin taifeleri bu insanlarla irtibat kurarlar. Neyi sevdiklerini neyi sevmediklerini, dünyadaki görevlerini anlatabilirler. Ya da o kişinin iradesi zayıf ise ona bazı vizyonlar göstererek onu saptırabilirler. Eğer cinler iyi yönetilirse insanların hizmetinde kullanılabilirler.

 

 

Cinler Ye Yer

Cinlerin para olarak kullandığı şey; size komik gelecek ama kesinlikle soğan kabuklarıdır. Soğan kabuklarını para olarak kullanırlar. Evlerin ıslak ve ıssız mekanlarında barınırlar. Yemek yediğinizde “Bismillahirrahmanirrahim” demeden yemeye başlarsanız onlar da sizinle beraber yerler. Yemeğinizin çarçabuk bittiğini fark edebilirsiniz. Ama besmele ile başladığınızda hepsi geri çekilir. Cinler sizin yediğiniz her yemeği yiyebilirler. Bir hadise göre “kemik” yemeyi çok sevdikleri de bildirilir. Cinlerin kafir ve Müslüman olanları vardır. Mesela kafir olanların tüm odağı kötülük yapmak ve yaptırmak; korkutmak, intihara sürüklemek, cinayete azmettirmek gibi felaketlere itmek onların temel eğlencesidir. İnsana  bir işi yaptırmak için var güçleri ile çalışırlar ardından o işi yaptırdıktan sonra da onu bin bir pişmanlığa iterler. İnsanın bu acısı onları eğlendirir.

Cinler alemi, cinler ne yer, cin nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir