Freud Sözleri | Sigmund Freud Ne Dedi?

Freud

Paylaş


Freud Sözleri | Sigmund Freud


 

Freud‘u bilirsiniz, ünlü psikanalist. Hayatı çok ilgi çekici olan Freud‘un ünlü sözlerini bu yazıda derlemeye karar verdim. Özellikle kadınlar, sevgi ve adalet hakkında sözlerinden sürekli alıntı yapılan Freud, psikoloji dünyasında yeri doldurulamayacak büyük araştırmalar yaptı. Aşk konusunda çok hassastı, kıskançlıkta üstüne yoktu. Neyse, bu yazıda hayatını anlatmayacaktım. Sözlerinden bahsedeceğiz. 🙂


Freud Sözleri


 

Adaleti aklın yardımı olmadan kullanmak imkansızdır.


Amerika bir hata, dev bir hata.


Annesinin gözdesi olan erkek hayatı boyunca bir kahraman gibi hisseder.


Aşk ve iş beşeriyetimizin mihenk taşlarıdır.


Aşk yoktur, libido vardır.


Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.


Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa, dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır.


Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır.


Bilinç, hayatın zalim gerçeklerine karşı iki temel savunma geliştirir: “kaygılı gerçek” ve “inkar”.


Bir gün zekâ -bilim zihniyeti, akıl- insanların psişik yaşamında diktatörlüğü başarabilsin! Bizim en ateşli isteğimiz budur.


Bir insan bir yere bakıyorsa orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır.


Bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz.


Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir.


Bir puro, bazen sadece bir purodur.


Birbirimize ne kadar yakınlaşırsak yakınlaşalım en sonunda arada kapatılamaz bir boşluk kalacaktır.


Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz.


Cinsel dürtünün çocuklukta bulunmadığı ve ancak ergenlik döneminde uyandığı genel olarak kabul edilmiştir. Bu, sonuçları bakımından ağır bir yanılgıdır. Çünkü cinsel yaşamın temel koşulları karşısında içine düştüğümüz bilgisizlik bundan ileri gelmektedir. Çocuğun cinsel gösterilerinin derinliğine inersek, cinsel dürtünün ana çizgilerini açığa çıkarırız; bu dürtünün evrimini anlarız ve nasıl çeşitli kaynaklardan çıktığını görürüz.


Çalışmaktan aldığım zevki başka hiçbir şeyden almıyorum.


Deli, uyanıkken rüya gören kimsedir.


Din, toplumsal obsesyonlarımız; obsesyonlarımız ise bireysel dinimizdir.


Dinler, kendilerini sevgi ve merhamet dini olarak tanımlasalar dahi, onlara inanmayan insanlara karşı sert ve acımasızdırlar.


Dinlerin son zemini, insanın çocuksu çaresizliğidir.


Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki.


Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz.


Eğer öpecek bir şeyiniz yoksa, sigara içmeniz kaçınılmazdır.


Elde ettiğimiz başarıların peygamber veya tanrıların başarılarıyla boy ölçüşebileceğini zannetmiyorum. Nitekim Meryem Ana’nın mucizelerine inanan insan sayısı, bilinçdışının varlığına inanan insan sayısından çok çok daha fazla.


En az ahlak kadar ahlaksızlık da dinde her zaman kendine yer bulmuştur.


En sonunda insan hastalanmamak için sevmek zorunda kalır.


Ensest ilişki, insanın içinde uyuyan bir yaratıktır. Ve bu yaratık hiçbir zaman uyanmaz. Ancak bazen, uyurken, çok şiddetli horlayabilir.


Erdemli insanlar, kötü insanların gerçek hayatta yaptıklarını kendi hayal dünyalarında yaşamakla yetinen kimselerdir.


Erkek sevdiği zaman arzu yoktur; arzuladığı zaman ise, aşk yoktur.


Evet, bilim ağır ağır, güçlükle, el yordamıyla ilerliyor, bu yadsınamaz, buna bir şey yapamıyoruz. Karşıtlarımız olan efendilerin bundan hoşnut görünmelerinde şaşılacak ne vardır?


Evrendeki en büyük gösteri sen aklını keşfettiğin an başlar.


Gerçek anlamda ikinci sınıf muamelesi gören tek organ, körelmiş penis; diğer adıyla, kadınlardaki klitoristir.


Gittiğim her yerde, benden önce oraya gitmiş bir şair buldum.


Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar.


Hayatta ilerledikçe yeteneklerimizin sınırlarını da öğreniriz.


Hayır, bizim bilimimiz yanılsama değildir. Ama bilimin bize veremediğini başka bir yerden alabileceğimizi sanırsak, yanılsamanın ta kendisi olacaktır.


Hem psikolojik hem de biyolojik anlamda, insanlarda ne saf bir erkeksilik ne de saf bir kadınsılık vardır.


Henüz yanıtlanamamış ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın ne ister?


Her insan gördüğü rüyanın tabiridir.


Hiç süphesiz kader, seni hastalığından kurtarmayı benden daha kolay yapacaktır. Ama, senin histerik acılarını ikimizin ortak bir umutsuzluğuna dönüştürebilirsem, bu işten kazançlı çıktığına sen de kendini inandırabileceksin.


Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez.


Hoşa gitmeyen bir fikrin doğru olmadığını düşünmek insanın doğasında var. Eğer bir fikir bir insanın hoşuna gitmiyorsa, o zaman o kişinin o fikir aleyhinde argümanlar bulması hiç de zor olmayacaktır.


İnsan mutlu olmak ister; bu yüzden berbat haldedir.


İnsan saldırılara karşı kendini savunabilir, ama iltifatlara karşı savunmasızdır.


İnsan sevince aptallaşır.


İnsanın özünde acıdan kaçış, zevkli olanı, haz vereni arayış vardır.


İnsanın ve hayvanın cinsel gereksinimlerini açıklamak için biyolojide bir “cinsel dürtü”nün varlığı kabul edilir; aynı şekilde, açlığı anlatmak için bir beslenme dürtüsü varsayılır. Bununla birlikte halk dilinde, cinsel gereksinim için açlığın karşılığı bir kelime yoktur. Bilim dili ise “libido” terimini kullanır.


İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.


İsmini unuttuğunuz kişi hakkında muhakkak olumsuz bir düşünceniz vardır.


İstediğin şeyi elde edemiyorsan, elde ettiğin şeyi isteyeceksin.


Karar vermek, haziran ayında gök kuşağı görmek gibidir.


Kavga etmek yerine küfretmeyi seçen ilk insan uygarlığın kurucusuydu.


Kedilerle geçirilen zaman, boşa harcanmış değildir.


Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur.


Kimsenin insanlığın saldırganlık eğilimini baskılayabilme olasılığı yoktur.


Kültürel doğrularımızla sağlanan bilginin tümü arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar, tam da bizim için en fazla önem taşıması gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, yaşamın acılarına katlanmamızı sağlama görevi üstlenmiş unsurlardır.


Medeniyetin ilk şartı adalettir.


Medeniyetin kurucusu ilk defa mızrak atmak yerine küfür kullanmış olan insandır.


Nereye gidersem gideyim, benden önce bir şairin oraya gittiğini görüyorum.


Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.
Özür dilemek, senin haksız olduğun, karşı tarafın haklı olduğu anlamına gelmez. Verdiğin değerin egondan yüksek olduğunu ifade eder.


Rüya, rüya gören kişinin ruhsal bir eylemde bulunmasıdır.


Rüyalar bilinçdışına giden kraliyet yoludur.


Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır.


Sinir hastalığı belirsizliğe tolarans gösterememektir.


Siz cevaplar bulmaya çalışıyorsunuz, biz ise daha çok soru sormak niyetindeyiz.


Tanrı, abartılmış bir baba figüründen başka bir şey değildir.


Tıpkı bir generalin ordusunu harekete geçirmeden önce bir harita üzerinde minyatür figürleri hareket ettirmesi gibi düşünmek de fazla enerji sarf etmeden deneyler yapmaktır.


Tüm kalbimle şuna inanmaktan kendimi alamıyorum: Birkaç istisna dışında, sevgili insan kardeşlerim beş para etmez, değersiz varlıklardır.


Unutulan düşünceler nereye gider?


Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı, sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır.


Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma vardır, duygulanmanın da temeli aşktır.


Yaşamın büyük bir değeri yoktur, fakat ondan başka şeyimiz de yoktur.


Yaygın inanışa göre, insanların cinsel hayatı, kendi cinsel organlarını karşı cinsten birinin cinsel organlarıyla birleştirme çabasından ibarettir.


Yetişkin bir kadının cinsel hayatı, psikoloji] bilimi için “karanlık bir kıta”dır.


Zamanın akışı içinde insanlık, bilimin ellerinden gelen darbelerle iki kez, naif özsevgisinin incinmesinin acısını yaşamak zorunda kalmıştır: Birincisi, dünyanın merkezi olmadığını, akıl almaz büyüklükte bir dünyalar sistemi içinde sadece bir nokta olduğunu anladığında… İkincisi, biyolojik araştırmalar özel yaratılmışlık ayrıcalığını elinden alıp soykütüğünü hayvanlar alemine düşürdüğünde…


Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.


Kültüre doğru ilerlerken, İnsan, hayvanlara karşı baskıcı bir konum elde etti. Ancak bu üstünlüğünden memnun olmadığı için kendi doğası ve onların doğası arasında bir uçurum yarattı. Onlarda akıl olduğunu reddetti, kendisinin ölümsüz bir ruhu olduğunu söyledi, kendisi ve hayvanlar alemindeki bağı yok etmesine izin veren ulvi bir kökten geldiğini iddia etti.


 

Kadınları çözmeye çalışmak, bir labirenti düz yola çevirmek gibidir.


 

Şizofren Psikolog


Kaynak: Wikiquote / Freud Sözleri


 

  1. EKİN diyor ki:

    Freud’un sıkı bir hayranı ve 4 kitabını okumuş birisi olarak seni tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel bir derleme olmuş. (İnatçı okuyucu, burada olmadığı halde alkışlayan ve şapka çıkaran emoji koymaya çalışır :D)👍👌👆👏

  2. berkay şahin diyor ki:

    Mükemmelll

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir