Psikoloji Terimleri

Paylaş

Psikoloji Terimleri

Psikoloji biliminde bazı terimleri bilmek psikoloji hakkında akademik olarak yazılan yayınları ve düşünce akımlarını daha iyi anlamamıza yardım edebilir. Mesela bu kavramlardan biri olan İndirgemecilik, davranışın en basit biçimlerine bölünerek anlaşılabilir. Psikolojinin ve davranışcılığın biyolojik perspektifi, psikolojiye indirgemeci yaklaşımların örnekleridir. Holizm, insan davranışının öznelliğine inanmaktadır. Psikolojinin hümanistik perspektifi bütünsel yaklaşımın bir örneğidir. İnsan doğasını ve davranış kalıplarını değerlendirmenin çeşitli yolları psikolojinin farklı teorik perspektiflerini ortaya çıkarmıştır. Her perspektif, karmaşık insan zihnini kendi yollarıyla analiz etmeye çalışır. Zihnin karmaşık doğasını analiz etmek için farklı yöntemler kullanır ve kişiliğini şekillendiren faktörleri değerlendirmek için çalışmayı inceler. Bilişsel, duygusal ve konative aklımızın üç parçası olarak düşünülür.

Etkileşim bir uyarıya verilen içgüdüsel bir reaksiyonu belirtir. Bir duygu oluşturmak için gerekli olan bilişsel süreçler gerçekleşmeden önce bir duygusal tepki ortaya çıkar. Bazı teorisyenler, duygusal bir tepkinin bilgilerin önceden bilişsel olarak işlenmesinin bir sonucu olduğuna, sevdiğimiz ve hoşlanmamamızın ve zevk ve hoşnutsuzluk duygularımızın bilişsel düşünce sürecine dayandığına inanıyorlar.

 Bilişsel kuram, davranış akışını bilginin akışıyla açıklar. Bilişsel bilim, beynin bilgiyi nasıl işlediğini analiz etmek için kullanılır. Çevrenizi anlamaya çalışmak ve bunu anlamlandırmak, biliş demektir.

 

Kelime conation Latince bir kelimedir, doğal bir eğilim veya dürtü anlamına gelen conatus kelimesinden gelir. Zihnimizin birleştirici kısmı, düşünce ve duygularımıza nasıl davrandığımızı belirler. İçgüdüsel oyun tarzımız, konative stilimiz olarak bilinir.
Bilişsel kısım zihinsel yeteneklerimizi ölçer. Duygusal kısım, duyguların deneyimini ele alır ve konatif kısım, bu duygular üzerinde nasıl hareket ettiğimizle ilgilidir. Bilginin algılanışı ve işlenme biçimleri, bireyler arasında farklılık gösterir; bu nedenle, tepkilerini yapar ve davranış modellerini etkin biçimde kullanır. Bu yazıda psikolojinin farklı perspektifleri tarafından verildiği gibi, insan düşüncesini ve davranışını tanımlayan faktörleri inceleyeceğiz.
Bilişsel Düşünme davranışları nasıl etkiler
Psikolojinin kuramsal perspektiflerinden birisi bilişsel niteliktedir. Düşünme, bellek, problem çözme ve dil gibi zihinsel süreçlere odaklanır. Bilişsel psikoloji, arzu, inanç, düşünce ve motivasyon gibi iç zihinsel durumların var olduğuna inanmaktadır. Bellek yapıları, bilginin algılanışı ve işlenme şekli, ayrıca nasıl depolandığı, hatırlandığı ve parçalandığı gibi sorumludur. Bilişsel yaklaşım, düşünce sürecimizin davranış biçimimizi nasıl şekillendirdiğini araştırır. Psikolojideki diğer yaklaşımlarla kolayca birleştirilebilir. Örneğin, bilişsel-davranışçı terapi bilişsel ve davranışsal perspektifleri birleştirir. Bilişsel bakış açısı, fizyoloji veya genetik gibi biyolojik perspektifin yaptığı faktörleri saymaz. Davranışa bilimsel bir yaklaşım uygulamaya çalışırken,  Biyolojik faktörler davranışları etkiler.
Psikolojinin bu perspektifi, fizyoloji ve psikoloji arasındaki ilişkiyi analiz etme ile ilgilidir. Genetik davranışımızı şekillendirmeye katkıda bulunduğu ilkesine dayanır. Devraldığımız genler ve hormonal düzeyler davranışımızı etkiler. Bilim, insan sinir sisteminin anlaşılmasından, çeşitli koşullar altında beynin işleyişini analiz edebiliyor ve çalışmalarını psikoloji ile ilişkili olarak haritalamayı başarabiliyor. Biyolojik psikoloji, beynin yapısının ve parçalarının uyarılması veya hasarının davranışımızı nasıl etkilediğini analiz etmeye çalışır. Omurgalılarda daha büyük ve daha karmaşık beyinlerin diğer hayvanlardakilere kıyasla gelişmesi, beyin gelişiminin ve davranışının yakından ilişkili olduğu fikrini destekler.

Psikoloji, psikolojik terimler, bilişsel davranış,terapi,motivasyon

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir