Psikolojik Bozukluklar

Paylaş

 

Psikolojik Bozukluklar

Psikolojik bozukluk terimi , zihinsel bozukluklar veya psikiyatrik bozukluklar olarak daha sık rastlanan şeyleri belirtmek için kullanılır. Zihinsel bozukluklar, birden fazla yaşam alanını etkileyen davranışsal veya psikolojik belirtilerin kalıplarıdır. Bu bozukluklar, bu belirtileri yaşayan kişi için sıkıntı yaratmaktadır. Her zihinsel bozukluğun kapsamlı bir listesi olmamakla beraber, aşağıdaki liste Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı’nda (DSM) açıklanan bazı temel bozukluk kategorilerini içermektedir.

 

Nörogelişimsel Bozukluklar

Nörogelişimsel bozukluklar genellikle bebeklik, çocukluk ya da ergenlik çağında teşhis edilen hastalıklardır. Bu psikolojik bozukluklar şunları içerir: Zihinsel engellilik  (veya düşünce Gelişme Bozukluğu) önceden zihinsel gerilik olarak adlandırılmıştır. Bu tip gelişimsel bozukluk, 18 yaşından önce ortaya çıkar ve hem entelektüel işlevsellik hem de uyarlamalı davranışlarda kısıtlamalar ile karakterizedir.

 

 

Düşünce kalıplarını işlemesi için sınırlamalar genellikle testlerle tespit edilir  IQ testleri bir ile  IQ puanı  genellikle bir sınırlama varlığını gösteren 70 ve 75 değeri arasındadır. Uyarlamalı davranışlar, öz bakım, sosyal etkileşim ve yaşama becerileri gibi pratik günlük becerileri içeren davranışlardır.  Küresel gelişimsel gecikme   beş yaşın altındaki çocuklarda gelişimsel yetersizliklerin tanısıdır. Bu tür gecikmeler, biliş, sosyal işlevler, konuşma, dil ve motor becerileri ile ilgilidir. Genellikle standart IQ testleri almak için henüz çok genç olan çocuklar için geçerli olan geçici bir tanı olarak görülür. Çocuklar, standart bir  testi alabilecekleri yaşlara eriştikten sonra, zihinsel engellilik tanısı alabilirler. İletişim bozuklukları dil ve konuşmayı kullanma becerisini, anlama veya algılama özelliklerini etkileyen bozukluklardır. DSM-5, iletişim bozukluklarının dört farklı alt kategorisi vardır dil bozukluğu, konuşma ses bozukluğu, çocukluk başlangıçlı akıcılık bozukluğu (kekeme) ve sosyal ( Pragmatik) iletişim bozukluğu. Otizm spektrum  bozukluğu, çoklu yaşam alanlarında sosyal etkileşimde ve iletişimde kalıcı kusurların yanı sıra kısıtlı ve tekrar eden davranış kalıplarıyla karakterizedir. DSM,  otizm  spektrumu bozukluğunun belirtilerinin erken gelişim döneminde bulunması gerektiğini ve bu belirtilerin sosyal ve mesleki işlevleri de içeren önemli yaşam alanlarında önemli bir bozulmaya neden olduğunu belirtmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu  hiperaktivite-dürtüsellik  veya dikkatsizlik, işleve müdahale eden ve evde, işyerinde, okulda ve sosyal durumlarda gibi iki veya daha fazla yerde kendini gösteren kalıcı bir kalıp ile karakterizedir. Belirtilerin birkaçının 12 yaşından önce mevcut olması ve bu semptomların sosyal, mesleki ya da akademik işleyişi olumsuz yönde etkileyebileceğinin işaretini verir.

Psikolojik bozukluklar, otizm,nörogelişimsel bozukluk

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir