Sinir Sistemleri

Paylaş

Sinir Sistemleri

Sinir sistemimiz 2 kısma ayrılmaktadır:

  • Anatomik sinir sistemi
  • Periferik sinir sistemi

Merkezi sinir sistemimiz beyin-beyincik omurilik ve meyin sapından oluşmaktadır. Kaslardan deri ve tendondan alınan sinyaller sinir sistemi ağında dolaşır. Yukarıda anlatılan 2 sistemin sağlıklı ve eşsamanlı çalışması gerekir. Bir sistemde gecikme /arıza varsa diğer sistem de sağlıklı çalışmaz. Bunların dışında bir de otonom sinir sistemimiz vardır. Bu yapı fizyolojik yapı olarak kabul edilir. Dış ortama uyum sağlanabilmesi için kalp atışı göz kapaklarının istemsiz kapanması olayları bu sistemde ele alınır.

Nörolojik Hastalıklar:

Genel olarak baş ağrıları migren, lokal baş ağrıları  Arterik baş ağrıları kitle kaynaklı baş ağrıları olarak çeşitli baş ağrıları vardır ve bunlar nörolojik hastalıklardır. İskemik ataklar embolik inmeler akut inme sendromu arterial kanamalar serebravasküler  sendromlar olarak bilinir. Nörolojik Hastalıklar denildiğinde nöromüsküler hastalıklar da akla gelir. Bilinç kaybı senkop, sırt ağrıları omurilik ve boyun ağrıları uykusuzluk bu sınıfa girer.

 

Sinir Sistemi Hastalıklarının incelenmesi

  1. Lomber ponksiyon
  2. Röntgen ışınları
  3. Myelografi
  4. Ventrikülografi
  5. Pnömoansefalografi
  6. Serebral anjiyografi

Gibi metotlar kullanılarak Sinir Sistemi Hastalıklarının incelenmesi sağlanır. Hasta incelenirken belirtilere bakılır ve fizyolojik ve anatomik temellere göre araştırma sınıflandırılır. Bazen de birden çok patolojik sorun birlikte ortaya çıkabilir.

Nörolojik Hastalıklar

 

Beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarının özel olarak incelendiği bilim dalı olan nöroloji bilimi insanlarda ortaya çıkan nörolojik hastalıkların tanımlanması ve medikal tedavilerin planlanmasını içerir. Nörolojik hastalıkların önemli olmasının asıl nedeni bu hastalıkların  sinir sisteminin çok çeşitli ve farklı yerlerini etkileyebilmesidir hastalarda bundan kaynaklı olarak Hareket sistemi sorunları görülebilir, beynin bazı kısımlarına etki ettiğinde unutkanlık ortaya çıkabilir- hasta hareket ettiğinde kaslara etki ettiğinde çabuk yorulma, kasılma gibi durumlar ortaya çıkabilir- Bu hastalıkların ortaya çıkmasında belli bir kıstas olmamakla beraber bu hastalıkların genetik miras faktörü de göz önüne alınmalıdır. bu tür hastalıklar bazen çok kolay ortaya çıkarılabilir bazen hastanın kendisi dahi belirtileri anlamayabilir. Dolayısı ile bu tür hastalıklar sinsi olabilir. Akraba evlilikleri de nörolojk hastalıkların tetikleyicisidir. Bu hastalıklar çok çeşitlidir. Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı vs nörolojik hastalıklardır.

 

Sinir Sistemleri,Nöroloji, nörolojik hastalıklar, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir