Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Paylaş

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal kişilik bozukluğu, aşırı biliş ve algılamalarla ve eksantrik davranışla yoğun ilişkiler için yoğun rahatsızlık duygusu ve kapasitenin azalması ile karakterizedir. Teşhis klinik kriterlere göre yapılır. Tedavi antipsikotik ilaçlar, antidepresanlar ve bilişsel-davranışçı terapi ile yapılır. Şizotipal kişilik bozukluğunda, bilişsel deneyimler, diğer kişilik bozukluklarında görülenlerden daha gerçekçi bir ayrımı (örneğin, referans fikirleri, paranoyak fikirler, bedensel yanılsamalar, büyülü düşünme) ve düşünce ve konuşmayı daha büyük oranda düzensizleştirdiğini yansıtmaktadır.Komorbidite sık görülür. Şizotipal kişilik bozukluğu olan hastaların Üzeri yarısı majör depresif bozukluk yaşar bunlardan %30 ila 50% sahip oldu majör depresif bozukluk şizotipal kişilik bozukluğu teşhisi koyulur. Bu hastalarda sıklıkla uyuşturucu kötü madde kullanımı vardır.

Etiyoloji
Şizotipal kişilik bozukluğunun etiyolojisi, şizofreninin karakteristik beyin esaslı anormalliklerinin birçoğunu paylaştığı için öncelikle biyolojik olarak düşünülür . Şizofrenili veya başka bir psikotik bozukluğun 1. derece yakınları arasında daha yaygındır.

 

 

Belirtiler ve İşaretler

Şizotipal kişilik bozukluğu olan hastalar birinci dereceden akrabaları dışında yakın arkadaş veya yakınlarına ilgi göstermezler İnsanlara karşı çok itici davranırlar. İnsanlarla etkileşime girerler, ama bunun aksine onları sevmemeyi tercih ederler Bununla birlikte, ilişkilerin eksikliği onları mutsuz da eder. Sosyal durumlarda, özellikle yabancı ortamlarda çok endişeli davranırlar.

Bu hastalar, olağan olayları genellikle yanlış anlamaya çalışırlar çünkü kendi fikir kalıplarına doğru veya yanlış olsun sım sıkı sarılırlar. Batıl inançlara sahip olabilirler veya olayları gerçekleşmeden hissetmek veya başkalarının zihinlerini okumak için özel paranormal güçleri olduğunu düşünürler. Başkaları üzerinde büyüleyici bir denetime sahip olduklarını düşünerek, başkalarına sıradan şeyler yapmalarına dayanamazlar.

Konuşma tarzları garip olabilir. Aşırı derecede soyut veya somut olabilir veya tek cümleler kurabilirler veya cümleleri veya kelimeleri garip bir biçimde kullanabilir. Çoğu zaman tuhaf ya da dağınık olmayan bir şekilde giyinirler ve garip davranışlara sahipler. Sıradan toplumsal sözleşmeleri görmezden gelebilirler ve olağan toplumsal ipuçlarını anlamazlar çünkü başkaları ile uygunsuz ya da sertçe etkileşim kurabilirler.

 

Şizotipal kişilik bozukluğu olan hastalar genellikle şüpheli tavır sergilerler dünyanın merkezinde olduklarına inanırlar. Dışarıda onları almaya hazır olan kötü insanların var olduğunu kurgularlar.
Birincil tanısal zorluk şizotipal kişilik bozukluğunu , daha şiddetli, tuhaf ve kalıcı bulgulara ve sanrılar ve sanrılara eşlik eden başlıca düşünce bozukluklarından (örneğin şizofreni , bipolar veya depresif psikotik bozukluk ) ayırmaktır. Şizotipal kişilik bozukluğu, paranoid ve şizoid kişilik bozukluğundan ayırdedilebilir, çünkü bu kişilik bozukluklarına sahip hastaların tek, dağınık düşünce ve davranışları yoktur.

Tedavi
Antipsikotik ilaçlar ve antidepresanlar verilir.
Bilişsel davranışçı terapisi uygulanır.Genel tedavi şizotipal kişilik bozukluğu tüm kişilik bozuklukları için aynıdır.

Şizotipal kişilik bozukluğunun başlıca tedavisi uyuşturucudur. Antipsikotikler anksiyete ve psikotik benzeri semptomları azaltır; Antidepresanlar, şizotipal kişilik bozukluğu olan hastalarda anksiyetenin azalmasına yardımcı olabilir. Sosyal becerileri kazanmaya ve kaygı yönetimine odaklanan bilişsel-davranışçı terapi yardımcı olabilir. Bu tür bir terapi, aynı zamanda hastaların kendi davranışlarının nasıl algılanabileceği konusundaki farkındalığını artırabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir