Sosyal Psikolojiye Genel Bir Bakış

Paylaş

Sosyal Psikolojiye Genel Bir Bakış

 

Sosyal Psikoloji Nedir

 

 

Tutumlarımızı şekillendiren şey nedir? Neden bazı insanlar böyle büyük liderler haline gelebiliyorken bazıları sıradan kalıyor. Önyargı nasıl gelişir ve üstesinden nasıl gelebiliriz? İşte bu sorular sosyal psikoloji alanına giren sorular ve konulardır. Sosyal psikologlar, sorunlarla mücadele insanlarda bazen neden zorbaca davranışları ve sadırgan tavırları sergilediklerini analiz eder.

 

Sosyal Psikoloji Nedir?

Psikologlara göre sosyal psikoloji bir disiplindir bilimsel yöntemleri ya da diğer insanların varlığını  ve düşünceleri, duyguları ve bireylerin davranışlarını etkileyen faktörlerin neler olduğunu incelemektir. Esasen, sosyal psikoloji, her bir kişinin bireysel davranışının, o davranışın gerçekleştiği sosyal ortamdan nasıl etkilendiğini anlamaya çalışır. Muhtemelen diğer insanların, davranış biçiminiz ve yaptığınız seçimler üzerinde dramatik bir etkisi olabileceğinin farkındasınızdır. Aldığınız kararlar ve sergilediğiniz davranışlar etrafınızdaki insanların tutumlarına göre şekillenir.

 

Sosyal Psikoloji Alanları

 

  • Grup davranışı
  • Sosyal algı
  • Liderlik
  • Sözsüz davranış
  • Uygunluk
  • Saldırganlık
  • Önyargı

 

 

Sosyal psikoloji sadece sosyal etkilere bakmaz. Toplumsal algılama ve sosyal etkileşim de sosyal davranışları anlamak için hayati öneme sahiptir.  Çevremizdeki insanlar düşüncelerimizi, hislerimizi, ruh halimizi, tutumlarımızı ve algılarımızı şekillendirirler. Başkalarının varlığı, yaptığımız seçimler ve aldığımız eylemlerde fark yaratabilir. Sosyal psikoloji akademik bir alan olma eğiliminde iken sosyal psikologların yaptığı araştırma, zihinsel sağlık ve refahın çeşitli yönlerini anlama konusunda güçlü bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, uygunluk araştırması, gençlerin neden bazen kendi sağlık durumlarının zararına kararlar alabildiklerini inceler. uyuşturucu insanı öldürür sigara ve alkol de sağlığın en büyük düşmanıdır ama insanlar neden buna rağmen bunları kullanır.

 

Sosyal Psikolojinin Farkı

 

Sosyal psikolojiyi birkaç benzer ve ilgili konudan ayırmak önemlidir. Sosyal psikoloji, çoğunlukla kişilik psikolojisi ve sosyoloji ile karıştırılır. Sosyal psikolojiyi farklı kılan şey nedir? Ansiklopedik gözlemlere ve öznel yorumlamaya dayanan bilginin aksine, sosyal psikoloji bilimsel yöntemler ve toplumsal olguların ampirik çalışmasını bir bütün olarak kullanır. Araştırmacılar, sadece insanların davranışları hakkında tahminler veya varsayımlarda bulunmaz. Farklı değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye yardımcı olan deneyler tasarlar ve uygularlar.

Kişilik psikolojisi bireysel özelliklere ve düşüncelere odaklanırken, sosyal psikoloji durumlara odaklanır. Sosyal psikologlar, sosyal çevrenin ve grup etkileşimlerinin tutum ve davranış üzerindeki etkisine ilgi duyarlar. Son olarak, sosyal psikoloji ile sosyoloji arasında ayrım yapmak önemlidir. İkisi arasında pek çok benzerlik olsa da sosyoloji, toplumsal davranışa ve etkilere çok geniş bir seviyede bakma eğilimindedir. Sosyologlar, insanların davranışlarını etkileyen kurum ve kültürlerle ilgilenmektedir. Psikologlar bunun yerine sosyal davranışları etkileyen durum değişkenlerine odaklanırlar. Psikoloji ve sosyoloji benzer konuları incelemekle birlikte, bu soruları farklı perspektiflerden inceliyorlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir